2017-10-13

Jet-grouting fal

A jet-grouting technológiával, azaz a talaj nagy energiájú folyadéksugárral történő habarcsosításával készülő cement-talaj oszlopok korlátozott szilárdsággal rendelkező, vízszivárgást csökkentő szerkezeti elemek. … Földmegtámasztási igény esetén szerkezeti acélelemekkel és/vagy ideiglenes talajhorgonyokkal erősítve láthatnak el munkatérhatárolási funkciót. Az eljárás elsősorban a szűkebb alaprajzi kiterjedésű, legfeljebb 4-6m mélységű munkaterek kialakításának, munkagödrök vízteleníthetőségének biztosítására szolgál.