Technológiáink

Résfal

A réselési technológia akár 120m mélységű 40-150 cm vastagságú vasbeton fal vagy pillér típusú szerkezetek altalajba történő kialakítására szolgál. Elsődleges alkalmazási körét kvázi vízzáró, mély munkatérhatárolások, például 2 vagy több szintes mélygarázsok vagy közúti aluljáró szerkezetek falszerkezetei alkotják, de nagy teherbírású mélyalapozásként, ún. barettként is gyakori.
A technológia lényege, hogy a fal kialakítását meghatározó rés kimarkolása a talajban mechanikus vagy hidraulikus működésű réselőkanállal, speciális esetben ún. marótárcsás Hydrofraiser segítségével történik. A földkiemelés közben a rés megtámasztását bentonit zagy biztosítja. A rés teljes földkiemelését követően történik a fal szerkezetét adó betonacél armatura beemelése és a rés felbetonozása.

Cölöpfal

A jellemzően hézagos kialakítású cölöpfalak, munkagödrök, vagy nagymagasságú földtömegek, rézsűk ideiglenes vagy végleges megtámasztására szolgálnak. Alkalmazására általában olyan esetekben kerül sor, mikor a talaj- vagy rétegvíz a munkagödör alsó síkja alatt van vagy a vízzáró talajkörnyezetnek köszönhetően, nincs szükség vízzáró falszerkezet alkalamzására.A cölöpök leggyakrabban CFA, ritkábban fúrt, zagymegtámasztású technológiával készülnek. A cölöpök közötti hézag kipergés elleni védelmét leggyakrabban kasírozott felületszivárgó és betonacélhálóval erősített lőttbetonfal biztosítja.

Zagyfal

A zagyfalak réselési technológiához hasonló módon az altalajba készített vízzáró, de korlátozott megtámasztó képességgel rendelkező falszerkezetek. Elsősorban földgátak vízzáróságának javítására, valamint környezetvéldemi feladatok megoldására (pl. talajvízben való szennyeződésterjedés meggátlására) népszerű technológia. A résfal kialakításától annyiban tér el, hogy szerkezeti anyaga nem beton és betonacél, hanem ún. önszilárduló zagy, amely korlátozott szilárdássággal, de a betonnal gyakorlatilag megegyező vízzárósági paraméterekkel rendelkezik.

Jet-grouting fal

A jet-grouting technológiával, azaz a talaj nagy energiájú folyadéksugárral történő habarcsosításával készülő cement-talaj oszlopok korlátozott szilárdsággal rendelkező, vízszivárgást csökkentő szerkezeti elemek. … Földmegtámasztási igény esetén szerkezeti acélelemekkel és/vagy ideiglenes talajhorgonyokkal erősítve láthatnak el munkatérhatárolási funkciót. Az eljárás elsősorban a szűkebb alaprajzi kiterjedésű, legfeljebb 4-6m mélységű munkaterek kialakításának, munkagödrök vízteleníthetőségének biztosítására szolgál.

 

További információk a Jet-grouting technológiáról…

Fúrt, zagymegtámasztású cölöp

A fúrt, zagymegtámasztású cölöpök a nagy átmérőjű, nagy mélységű cölöpök kialakításának jellegzetes technológiája, így például nagy fesztávolságú hidak, nagy magasságú silók vagy más nagy terhelésű és/vagy süllyedésre érzékeny szerkezetek alapozásaként gyakori. Sajátossága, hogy a talajt hengeres dobfúróval emelik ki, miközben állékonyságát bentonit zaggyal biztosítja a réselési technológiával megegyező módon. A cölöp földkiemelését követően történik a végleges szerkezetét adó betonacél armatúra beemelése és a cölöp felbetonozása a bentonit zagy kiszivattyúzásával párhuzamosan.

CFA cölöpalapozás

Az ún. folyamatos spirállal fúrt CFA cölöpözési eljárás lényege, hogy a fúrógép a tornyára szerelt üreges fúróspirál kívánt mélységig történő lecsavarása után, a fúrószár visszahúzása során a fúróspirálra került talaj kiemelése és a cölöp az üreges fúrószáron keresztül történő felbetonozása párhuzamosan történik, így biztosítva a furat állékonyságát. Az elkészült friss cölöpbe nyomás vagy vibrálás segítségével juttatható le az előre gyártott betonacél armatúra. A régiónk legnépszerűbb cölöpözési technológiája, mely egyaránt alkalmazható kis és közepes terhelésű ipari, iroda és lakóépületek, közúti és vasúti hidak alapozásaként.

 

További információk a cölöpalapozásról…

Talajkiszorításos SCREWSOL cölöpalapozás

A Soletanche Bachy által szabadalmaztatott Screwsol talajkiszorításos cölöpözési technológia lényege, hogy a cölöp fúrása során nincs talajkiemelés, hanem a speciálisan kialakított fúrófej oldalirányban elnyomja és ezáltal tömöríti az altalajt. A cölöp betonozása és a betonacél-armatúra beépítése a CFA technológiához hasonlóan történik, ugyanakkor a fúrófej kihúzás közbeni forgatásával a cölöptest spirálmenetes kialakítású lesz, így növelve a cölöpteherbírást.
Köszönhetően az eljárás fajlagosan alacsony anyagfelhasználásnak, gyors kivitelezhetőségének, valamint annak hogy az építés során nincs kiemelt talaj, melynek elhelyezéséről gondoskodni kellene, a kis és közepes terhelésű ipari és lakóépületek leghatékonyabb alapozási megoldásává vált az utóbbi évtizedben.

 

További információk a cölöpalapozásról…

Jet-grouting alapozás

A jet-grouting technológiával, azaz a talaj nagy energiájú folyadéksugárral történő habarcsosításával készülő cement-talaj oszlopok elsődleges alkalmazási köre meglévő épületek alapsíkmélyítése, alapmegerősítése. Köszönhetően a géplánc – más mélyalapozó gépláncokhoz viszonyított – kisebb méreteinek és tömegének, valamint a fúrási elrendezés rugalmasságának, elsősorban szűk építési területek (foghíjtelkek, esetleg zárt épületek, pincehelyiségek), jellemzően ideiglenes, építés közbeni igényeinek kiszolgálására népszerű.

 

További információk a Jet-grouting technológiáról…

Fúrt, injektált talajhorgony

A fúrt, injektált és jellemzően előfeszített talajhorgonyok a földmegtámasztó falszerkezetek ideiglenes segédszerkezetei, melyek a fal ideiglenes állékonyságát biztosítják és várható mozgásait enyhítik. Az eljárás lényege, hogy a falon keresztül közel vízszintes 15-30° dőlésű furatok készülnek, melybe acél feszítőpászma kerül. A pászma körüli talaj cementhabarccsal való injektálása és annak megszilárdulása után a falszerkezet a talajhoz feszíthető.

Cölöp próbaterhelés

Cölöpalapozások tervezésének vagy minőségellenőrzésének elsődleges eszköze a cölöpök statikus próbaterhelése. Az alkalmazott cölöpözési technológia, a szükséges cölöpteherbírás, az altalaj tulajdonságai, valamint a gazdaságossági szempontok alapján készülhet 3 vagy 5 lehorgonyzó cölöpös, illetve osztott ún. VUIS típusú próbaterhelés a cölöpök nyomási ellenállásának meghatározására.

Rigid inclusion talajjavítás

A Rigid Inclusion talajjavítási eljárás egy olyan kombinált alapozási mód, mely egyszerre rendelkezik a sík és mélyalapozási megoldások előnyös tulajdonságaival: a szerkezetről lejövő terheket egy teherelosztó ágyazat adja tovább a szabályos raszterben álló, cölöpözési technológiával megvalósuló függőleges merevítő elemekre. Utóbbiak kizárólag tengelyirányú nyomóigénybevételt kapnak, emiatt vasalásuk általában nem szükséges. Az eljárás elsősorban egyenletes terhelésű szerkezetek, így anyagtároló silók, raktárak, útpályatöltések túlzott süllyedésekkel szembeni védelmére hatékony, gazdaságos megoldás.

Talajvízszint-süllyesztés

Munkatérhatárolási projektjeink részeként végzünk ideiglenes víztelenítési munkákat, általában gravitációs kutak kiépítésével és építés közbeni működtetésével.

Cölöpösszefogó vasbeton szerkezetek építése

Mélyalapozási projektjeinkhez kapcsolódóan vállaljuk az általunk készített mélyalapozási szerkezeteket összefogó vasbetonszerkezeteinek (fejtömbök, gerendák, alaplemezek) tervezését és kivitelezését.

Mérnöki szolgáltatások

A HBM Tervezési csoportjának elsődleges feladata a cég kivitelezési projektjeinek műszaki-tervezői támogatása a pályázati fázistól kezdve, a tervezési fázison keresztül a megvalósítás befejezéséig. A Tervezési csoport, a cég kivitelezői tevékenységétől függetlenül is készséggel áll megrendelői rendelkezésére olyan feladatok elvégzésére, mint engedélyezési vagy kiviteli tervi szintű talajvizsgálati jelentések, mélyépítési tervek elkészítése.

DSM/Springsol technológia

A talajkeverési technológia főként talajjavításra, ezen belül oszlop- vagy tömbszerű, illetve kisebb mélységű munkatérhatárolások ideiglenes megtámasztására szolgál. A technológia alkalmazása során a helyszíni talajt kötőanyag hozzáadásával javítjuk fel, ezzel létrehozva egy oszlopszerű javított mechanikai tulajdonságokkal rendelkező testet. Nagy előnye, hogy nincs szükség a drága és költséges adalékanyag beszállításra, mindössze kötőanyag helyszíni adagolására. Termelékenysége és gépigénye nagyjából megegyezik a CFA cölöpök készítésével, de anyagköltsége jóval kedvezőbb. A Springsol eszköz segítségével szűk helyen, akár elektromos géppel is képesek vagyunk 4-600 mm átmérőjű talajbeton oszlopok készítésére. Így az utólagos alapmegerősítési feladatoknál általában ezt a megoldást javasoljuk.

 

Szolgáltatásaink hozzájárulhatnak a projektje sikerességéhez?

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

 

rr