2017-10-13

Jet-grouting alapozás

A jet-grouting technológiával, azaz a talaj nagy energiájú folyadéksugárral történő habarcsosításával készülő cement-talaj oszlopok elsődleges alkalmazási köre meglévő épületek alapsíkmélyítése, alapmegerősítése. Köszönhetően a géplánc – más mélyalapozó gépláncokhoz viszonyított – kisebb méreteinek és tömegének, valamint a fúrási elrendezés rugalmasságának, elsősorban szűk építési területek (foghíjtelkek, esetleg zárt épületek, pincehelyiségek), jellemzően ideiglenes, építés közbeni igényeinek kiszolgálására népszerű.