Felelős kiadó: Stötzer István

Szerkesztő: A hbm.hu weboldal a Soletanche Freyssinet tulajdonát képezi, amelynek székhelye: 280, avenue Bonaparte Napoléon 92500 RUEIL MALMAISON – Franciaország – tel .: + 33 (0) 1 47 76 42 62

HBM Kft. adószám: 12006436-2-41

Tárhelyszolgáltató:

OVH
2 rue Kellerman
59100 Roubaix
Franciaország
Telefon: +33 (0)9 72 10 10 07
Fax: +33 (0)3 20 20 09 58
E-mail: support@ovh.com

Web ügynökség:

Nicolas Laustriat (Poleetic / Conseil Google My Business)
12 clos guillaume
78870 bailly
France
Tel: +33 (0) 6 17 01 26 77

Általános használati feltételek:

A www.hbm.hu oldal célja, hogy tájékoztatást nyújtson a HBM Kft-ről, mind a munkatársainak, mind minden olyan szakmai vagy magánközönségnek, aki meg akarja ismerni a vállalatot és annak tevékenységét (a „felhasználók”).

Az Adatkezelő a megismert személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Felelősség

A Szerkesztő vállalja, hogy lehetőségei szerint biztosítja az ezen az oldalon terjesztett információk pontosságát és frissítését, amelynek tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A Szerkesztő azonban nem tudja garantálni az ezen a webhelyen elérhető információk pontosságát, pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően a Szerkesztő nem vállal felelősséget a következőkkel kapcsolatban:

– oldal felfüggesztése, elakadása,
– adatvesztés,
– hibák előfordulása,
– a webhelyen elérhető információkkal kapcsolatos bármely pontatlanság vagy hiányosság,
– bármilyen kár, amelyet harmadik fél engedély nélküli behatolása okoz, beleértve a vírusokat és a rosszindulatú programokat, amelyek a webhelyen elérhető információk módosítását eredményezik.

A webhely kezelése

A szerkesztő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa és frissítse a webhelyhez való hozzáférést, és a felhasználás általános feltételeit. Ezek a módosítások kötelező érvényűek a felhasználóra, ezért mindig hivatkoznia kell ezekre a módosításokra az Általános felhasználói feltételekben.

A Szerkesztő fenntartja a jogot, hogy az oldal egészét vagy egy részét módosítsa és / vagy törölje, előzetes értesítés nélkül és anélkül, hogy előzetesen tájékoztatnia kellene az felhasználókat. A Szerkesztő nem vállal felelősséget a webhelyéhez való hozzáférés során felmerülő nehézségekért vagy a kommunikációs hibákért.

A webhely tartalma

  1. Szellemi tulajdon

A webhelyen található összes elem, beleértve a védjegyeket, szabadalmakat, szövegeket, illusztrációkat, fényképeket, logókat, szlogeneket, hangot, videofelvételeket, szoftvereket és egyéb, a webhelyen található anyagokat, a Szerkesztő és / vagy a Csoport vállalatainak tulajdona, vagy engedély tárgyát képezik.

A Szerkesztő fenntartja az említett elemekhez kapcsolódó összes szellemi tulajdonjogot (beleértve a védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat). A webhely részleges vagy teljes reprodukciója, ábrázolása, felhasználása vagy módosítása, bármilyen eljárással és bármilyen adathordozón, egy vagy több alkotóeleme és / vagy védjegye, amelyet reklámozás céljából és / vagy kereskedelmi célokra reprodukál, anélkül, hogy a Szerkesztő előzetes írásbeli hozzájárulását adná, szigorúan tilos. A Szerkesztõnek az ilyen jogosulatlan felhasználások esetén folytatott bírósági eljáráshoz való jogának gyakorlása elmulasztása vagy késedelme nem tekintendõ az említett felhasználások elfogadásának, és nem jelent lemondást a bírósági eljárásban való részvétel jogáról. Ezen elemek egyikére sem jog vagy licenc nem adható meg a Szerkesztő vagy a jogok tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül.

A felhasználó jogosult a webhely elemeinek kizárólag magáncélú felhasználására és / vagy reprodukálására, feltéve, hogy megemlíti a szerzői jogok vagy más szellemi tulajdonjogok tulajdonosát, amelyek megjelennek a webhely eredeti oldalain.

  1. Adatbázis(ok)

A Szerkesztő kifejezetten tiltja a webhelyen található adatbázisok elemeinek bármilyen újrafelhasználását, sokszorosítását vagy kinyerését, az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i európai irányelvet átültető 1998. július 1-i törvény alapján. A jogosulatlan újrafelhasználás, sokszorosítás vagy kinyerés a felhasználó felelősségét vonja maga után.

  1. Képjogok

Az ezen az oldalon közzétett fotókon és filmeken szereplő ügyfelek, partnerek és általában véve bármely személy beleegyezett abba, hogy a HBM Kft. és / vagy a Szerkesztő számára készített kampányok, képei, védjegyei, vállalatok vagy partnerei, ügyfelei, projektmenedzsment, márkák, projekttulajdonosok vagy alvállalkozók megjelenjenek.

A szerkesztő alkalmazottai és tisztviselői, akiknek a képét ezen az oldalon használják, hozzájárultak ezen dokumentumok használatához a Csoport külső kommunikációja céljából.

Ezeket a fényképeket és filmeket a weboldal felhasználói nem szerkeszthetik, vagy használhatják fel a Szerkesztő előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Ezen dokumentumok bármilyen, akár részleges felhasználása, a fent említett kötelezettségek megsértésével vádemelés elé állítja az elkövetőt.

Hiperhivatkozások

A webhely tartalmazhat hivatkozásokat más webhelyekre vagy internetes forrásokra, amelyeket a Szerkesztő se nem üzemeltet, se nem kezel. A Szerkesztő nem tehető felelőssé ezekért a webhelyekért, azok tartalmáért, működésükért, frissítésükért, megfelelőségükért és pontosságukért, a felhasználók által esetlegesen alkalmazott felhasználásért, ideértve a külső forrásokhoz való csatlakozáskor terjedő vírusok vagy rosszindulatú programok által okozott károkat is.

Az internethasználók feladata minden megfelelő intézkedést megtenni számítógépes hardverük, adataik vagy szoftvereik védelme érdekében, különösen a hálózaton keringő számítógépes vírusok ellen.

A webhelyen semmilyen hiperlinket nem lehet létrehozni a Szerkesztő előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A szerkesztő saját belátása szerint megtagadhatja a beleegyezését. Abban az esetben, ha a Szerkesztő hozzájárulását adja, az említett beleegyezés ideiglenes, és a Szerkesztő bármikor visszavonhatja anélkül, hogy meg kellene indokolnia a döntését.

Alkalmazandó jog

A hbm.hu weboldal magyar és angol nyelven íródott. Vita esetén a magyar változat az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre a magyar törvények vonatkoznak. A jelen Általános Felhasználási Feltételek alkalmazásával, végrehajtásával és / vagy értelmezésével kapcsolatos minden vitát a hatáskörrel rendelkező budapesti bíróság elé terjesztenek, figyelemmel egy másik joghatóságot kijelölő törvényi vagy szabályozási rendelkezésből eredő különös szabályra.

A Szerkesztő fenntartja a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen a jelen Feltételek bármelyikének, bármilyen jellegű be nem tartása esetén.